Strict Standards: Non-static method Common::ShowReklama() should not be called statically in /index.php on line 53

Deprecated: Non-static method HTML_QuickForm_RuleRegistry::singleton() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /PEAR/HTML/QuickForm.php on line 1752

Deprecated: Non-static method HTML_QuickForm_RuleRegistry::singleton() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /PEAR/HTML/QuickForm.php on line 1752

Deprecated: Non-static method HTML_QuickForm_RuleRegistry::singleton() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /PEAR/HTML/QuickForm.php on line 1752
Internetowy serwis obsługi konferencji - Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
 
Conferences

 

VII Międzynarodowa Konferencja „Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych”

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

zaprasza na VII Międzynarodową Konferencję

„Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych”

która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. w Warszawie na Wydziale Samochodów
i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w gmachu Samochodów i Ciagników
przy ul. Narbutta 84, sala Multimedialna

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. inż. Włodzimierz KURNIK – przewodniczacy
prof. dr hab. inż. Jerzy BAJKOWSKI
dr Włodzimierz BRAMOWICZ
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek DYBAŁA 
dr inż. Mirosław GIDLEWSKI
dr Stefan GÓRALCZYK
prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław GRZESIKIEWICZ
dr hab. inż. Jędrzej MĄCZAK 
mgr inż. Ryszard KĘDZIA
prof. dr hab. inż. Maciej KOŚCIELNY 
prof. dr hab. inż. Stanisław KRUCZYŃSKI  
prof. dr hab. inż. Zbigniew LOZIA
prof. nzw. dr hab. inż. Sławomir LUFT
dr inż. Andrzej MUSZYŃSKI
prof. nzw dr hab. inż. Tadeusz PAWŁOWSKI
prof. nzw. dr hab. inż. Marek PIETRZAKOWSKI
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK
prof. dr hab. inż. Stanisław RADKOWSKI
Rajesh K. SING
prof. nzw dr hab. inż. Jan SZCZEPANIAK
dr inż. Krzysztof SZCZUROWSKI
prof. dr hab. inż. Jan SZLAGOWSKI
prof. dr hab. Andrzej TYLIKOWSKI
dr hab. inż. Robert ZALEWSKI
dr inż. Zbigniew ŻEBROWSKI

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr inż. Marcin JASIŃSKI – przewodniczacy
mgr inż. Kamil LUBIKOWSKI – sekretarz 
dr inż. Michał BARTYŚ
mgr inż. Adrian CHMIELEWSKI
mgr Piotr PAJESTKA 
mgr inż. Krzysztof ROKICKI
mgr inż. Przemysław SZULIM

Opis konferencji

VII Międzynarodowa Konferencja „Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych” jest
kontynuacją Międzynarodowego Sympozjum „Mechatronika samochodowa – problemy edukacji”
zorganizowanego przez Wydział SiMR PW w dniu 7 kwietnia 2006 i poświęconego szeroko
rozumianej problematyce nauczania zawodowego mechatroniki samochodowej.
Współczesny pojazd, będąc produktem powszechnego użycia, generujacym znaczne koszty
użytkowania (bezpośrednie i pośrednie: skażenie środowiska, zagrożenie zdrowia i życia)
angażuje znaczący potencjał społeczno-gospodarczy. Jest także wyznacznikiem postępu
cywilizacyjnego. Pojazdy staja sie złożonymi systemami, wzajemnie przenikających się
zamkniętych układów automatycznej regulacji, bardzo zróżnicowanych parametrów
optymalizujących pracę silnika, systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego pojazdu, oraz
systemów komfortu jego użytkowania. Jest także produktem mechanicznym, elektronicznym i
informatycznym jednocześnie, z minimum 10 letnią perspektywą eksploatacji w pogarszającym
się stanie sprawności technicznej. Obsługa i naprawa tak złożonego obiektu, jakim staje się
współczesny samochód, niesie za sobą nowe wyzwania diagnostyczne oraz edukacyjne.

Konferencja została podzielona na dwie części:

 • część pierwsza, w której wygłoszone będą przez pracowników czołowych osrodków
  naukowych referaty zamawiane dotyczące istotnych problemów budowy i eksploatacji
  nowoczesnych systemów mechatronicznych pojazdów i maszyn roboczych;
 • część druga, kontynuacja części pierwszej;
 • część trzecia, obejmująca prezentacje posterów z zakresu budowy i eksploatacji systemów mechatronicznych.

Ramowy plan konferencji (11:00 - 15:30)

 • 11:00 - 11:15 Otwarcie Konferencji
 • 11:15 - 12:50 Sesja pierwsza - Referaty plenarne
 • 12:35 - 12:50 Przerwa
 • 12:50 - 14:25 Sesja druga - Referaty plenarne
 • 14:25 - 14:40 Przerwa
 • 14:40 - 15:30 Sesja trzecia - Prezentacje posterowe

Szczegółowy program konferencji

Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

Rejestracja uczestników konferencji będzie się odbywać wyłącznie przy użyciu formularzy elektronicznych na stronie internetowej konferencji do dnia 23.11.2015 r.

Streszczenia referatów ( do 4 stron wg załączonego wzoru) prosimy przesyłac również przez powyższą stronę internetową do dnia 23.11.2015 r. 

Wzór streszczenia

Prezentacja na sesji plenarnej trwa 20 minut (15 minut prezentacja, 5 minut dyskusja, slajdy w języku angielskim).

Plakaty prosimy przygotować w formacie A1 (pionowy), w języku angielskim.

Pełne teksty referatów, po uzyskaniu pozytywnej opinii, będą drukowane po Konferencji w czasopismach: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Archiwum Motoryzacji lub Diagnostyka.

Pełne teksty referatów prosimy przesłać do dnia 22 lutego 2016 r. przez stronę:
http://www.publikacje.mechatronika.info.pl/

Na specjalne życzenie autorów pełne teksty referatów mogą zostać przesłane do innych czasopism (po pozytywnej recenzji należy uiścić dodatkową opłatę za ich druk - dane do przelewu na stronie odpowiedniego czasopisma):

Pomiary Automatyka Kontrola PAK (od 2015 Measurement Automation Monitoring 150zł/strona- czarno-biała, 200zł/strona- kolorowa) (j.angielski),

http://www.pak.info.pl/index.php?menu=artykul

Przegląd Elektrotechniczny (150zł/stronę - druk czarno-biały, 200zł/stronę druk kolorowy)
(j. angielski),

http://pe.org.pl/

Pełne teksty referatów prosimy przesłać do dnia 31 grudnia 2015 r. przez stronę:
http://www.publikacje.mechatronika.info.pl/

Wydruk artykułów po pozytywnej recenzji nastąpi w I oraz II kwartale 2016.

Wszystkie wyżej wymienione czasopisma znajdują się na wykazie czasopism punktowanych MNiSW.

Uwagi:

1. Warunkiem skierowania artykułu do recenzji do danego czasopisma jest uczestnictwo autora referatu w konferencji naukowej.

2. Nie dostosowanie się do wytycznych dotyczących formatowania treści plików streszczenia i referatu skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia artykułu na konferencje.

 3. Komitet organizacyjny nie dokonuje pełnego formatowania tekstów nadesłanych referatów. Możliwe są tylko kosmetyczne korekty, jeśeli w ogóle zajdzie taka potrzeba.

 4. Wszystkie referaty będą recenzowane. W materiałach konferencyjnych zamieszczone zostaną tylko referaty pozytywnie zaopiniowane.

 

 Komunikat o Konferencji (.pdf)


Log in as conference participant

email:
password:
Password reminder      
Copyright © 2010