Conferences

 

VII Międzynarodowa Konferencja „Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych”

Konferencja została podzielona na dwie części:

 • część pierwsza, w której wygłoszone będą przez pracowników czołowych osrodków
  naukowych referaty zamawiane dotyczące istotnych problemów budowy i eksploatacji
  nowoczesnych systemów mechatronicznych pojazdów i maszyn roboczych;
 • część druga, kontynuacja części pierwszej;
 • część trzecia, obejmująca prezentacje posterów z zakresu budowy i eksploatacji systemów mechatronicznych.

Ramowy plan konferencji (11:00 - 15:30)

 • 11:00 - 11:15 Otwarcie Konferencji

Sesja pierwsza

 

1115 ¸ 1135Denys V. Meshkov: Perspectives of using a linear piezoelectric converter in a fuel injection system of common rail.

 

1135 ¸ 1155Agnieszka Szegda, Esteban Fernandez Navarro, Sebastian Brol: Analysis methods for measuring wheel speed by a sensor in the vehicle.

 

1155 ¸ 1215Fryśkowski Bernard: Uniform spark plugs polarity in automotive ignition circuits equipped with double-ended ignition coils.

 

1215 ¸ 1235Michał Wikary, Jacek Dybała, Robert Gumiński: Modelling of thermoelectric processes in FEM environment based on experimental studies.

 • 12:35 - 12:50 Przerwa

Sesja druga

 

1250 ¸ 1310Zieliński Łukasz, Damian Walczak, Michał Trojgo, Krzysztof Szczurowski, Krzysztof Rokicki, Łukasz Kurkus: Wyniki badań realizacji drugiego etapu projektu: Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zakodowanych w podzespołach elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych.

 

1310 ¸ 1330Szymon Gontarz, Łukasz Kurkus, Michał Trojgo, Damian Walczak,
Łukasz Zieliński:
Project and construction of the coordinate measuring machine for passive magnetic measurement.

 

1330 ¸ 1350Aleksandra Waszczuk-Młyńska: Dynamic vibration absorber in household equipment.

 

1350 ¸ 1425Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Sebastian Korczak: Selected topics of autonomous agricultural robot inertial navigation system project.

 • 14:25 - 14:40 Przerwa
 • 14:40 - 15:30 Sesja trzecia - Prezentacje posterowe (lunch)

Szczegółowy program konferencji


Log in as conference participant

email:
password:
Password reminder      
Copyright © 2010