Conferences

 

VIII Międzynarodowa Konferencja „Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych”

Konferencja została podzielona na dwie części:

 • część pierwsza, w której wygłoszone będą przez pracowników czołowych osrodków
  naukowych referaty zamawiane dotyczące istotnych problemów budowy i eksploatacji
  nowoczesnych systemów mechatronicznych pojazdów i maszyn roboczych;
 • część druga, kontynuacja części pierwszej;
 • część trzecia, obejmująca prezentacje posterów z zakresu budowy i eksploatacji systemów mechatronicznych.

Ramowy plan konferencji (11:00 - 15:40)

 • 11:00 - 11:15 Otwarcie Konferencji

Sesja pierwsza

 

1115 ¸ 1135Krzysztof Ćwik, Krzysztof Biskup, Robert Mróz: Metodyka badań pojazdów modyfikowanych

 

1135 ¸ 1155Krzysztof Ćwik, Krzysztof Biskup, Robert Mróz: Diagnostyka stanu bezpieczeństwa pojazdów modyfikowanych

 

1155 ¸ 1215Sebastian Brol, Agnieszka Szegda: Magnetic field of car tires measured on stand

 

1215 ¸ 1235Artur Witkowski: Prezentacja firmy SHIM-POL A.M. Borzymowski

 • 12:35 - 12:50 Przerwa

Sesja druga

 

1250 ¸ 1310Stanisław Radkowski, Jarosław Seńko: Badania symulacyjne rekonfigurowalnej platformy kołowej o napędzie elektrycznym

 

1310 ¸ 1330 Szymon Gontarz, Przemysław Szulim, Jacek Dybała, Jędrzej Mączak, Robert Gumiński, Łukasz Bohdal, Radosław Patyk, Michał Trojgo, Łukasz Kurkus, Adrian Chmielewski, Kamil Lubikowski, Damian Walczak: Pasywne metody magnetyczne jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją przestępczości zorganizowanej

 

1330 ¸ 1350Bernard Fryśkowski: Electric Field Distribution in Spark Plugs Insulators – Modelling and Computer Simulation

 

1350 ¸ 1410Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Stanisław Radkowski, Marcin Heba: Overview of the vision systems used in agriculture operations

 

1410 ¸ 1430Tomasz Buratowski: Projekty mobilnych robotów realizowane w KRIM AGH

 • 14:30 - 14:40 Przerwa
 • 14:40 - 15:40 Sesja trzecia - Prezentacje posterowe (lunch)

Szczegółowy program konferencji


Log in as conference participant

email:
password:
Password reminder      
Copyright © 2010